Jak plot sestavím

Horizen Prime

 

Creazen

 

 Zenturo

Před instalací se ujistěte

Abychom předešli poškození plotu či zranění způsobenému nehodou, dodržujte prosím následující pokyny:

 1. Zhodnoťte, zda se daný projekt nebude nacházet v oblasti s výskytem silného větru. Vyplněná stěna Zenturo® o rozměrech 200x200 cm (což je maximální velikost panelu), kterou nainstalujeme pomocí tohoto nového sloupkového systému -  odolá plnému čelnímu nárazu větru o rychlosti 120 km/h.
  Vyplněná gabionová stěna nepropustí vítr!
 2. Ujistěte se, že sloupky jsou dostatečně zapuštěny do země a ukotveny pomocí betonu.
  Prosím respektujte velikost betonové základny!
 3. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou výšku stěny, která činí 2005 mm
  2005 mm = maximální výška panelu Zenturo®
 4. Nikdy neinstalujte stěnu na základové desce!

1 KROK

Vykopání děr

 1. Vykopejte díry o minimálních rozměrech
  40 x 60 cm x 50 cm hluboké (výška stěny ≤ 1550 mm)
  40 x 60 cm x 70 cm hluboké (výška stěny > 1550mm)
  v přibližné vzdálenosti 203 cm.
 2. Mezi děrami vykopejte žlábek aspoň 5 cm hluboký. Šířka žlábku se musí rovnat vzdálenosti mezi jednotlivými panely.
 3. Naplňte žlábek betonem, štěrkem, drceným granulátem, zahuštěným pískem, dlažebními kostkami, starými dlaždicemi, atd.

2 KROK

Postavte první sloupek a připevněte k němu panel

 1. Vložte první sloupek do první díry a přilijte trochu suchého betonu.
 2. Připojte první dva sousední panely (1a, 1b) ke sloupku a připevněte je pavoukovitými upevňovači.
 3. Podepřete panely dřevěným špalkem nebo kamenem.
 4. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda stěna stojí vodorovně a kolmo.
 5. Naplňte celou první díru betonem a silně beton udupejte.

TIP Mezi spodní částí panelu a naplněným žlábkem ponechte  malou vzdálenost.


3 KROK

Postavte druhý sloupek a připojte další dva panely

 1. Umístěte druhý sloupek do druhé díry a nalijte trochu suchého betonu.
 2. Na přední straně stěny zároveň pomocí upevňovačů připevněte panely 1a a 2a na druhý sloupek.
 3. Na zadní straně stěny pomocí upevňovačů připevněte panely 1b a 2b.
 4. Podepřete panely 2a a 2b pomocí dřevěného špalku nebo kamene.
 5. Pomocí vodováhy se ujistěte, že stěna stojí vodorovně a kolmo. Nyní naplňte druhou díru betonem a udupejte jej.
 6. Abyste postavili zbývající panely a sloupky, pokračujte stejným způsobem...

4 KROK

Vyplnění prostoru mezi dvěma panely

Vyberte si takovou výplň, která je větší než je největší možná velikost ok stěny:

 • nemrznoucí výplně: dlažební kostky / tvrdý vápenec / lávové kameny /cihly / větší kusy betonu / sklo / ...
 • další přírodní materiály: polena / dřevěné pláty / kokosové skořápky/ bambus / ...
 • rozhodnete-li se pro výplň o menší velikosti než je největší rozměr ok panelu (např. kůra), pak největší oka (100x100 mm) vyplňte výplněmi Zenturo®  (pixely)

Abychom předešli ohýbání panelů pod vahou gabionové výplně, je třeba použít držáky pro vzájemné uchycení panelů (ukotvovací držáky).

Vzdálenost mezi jednotlivými držáky je – jak ve vodorovném tak i svislém směru:
+/- 50 cm pro lehké výplně (kůra, větve, bambus)
+/- 30 cm pro těžké výplně z jiných materiálů (jakékoli kameny, …).

5 KROK

Po zaschnutí betonu můžeme začít plnit celou stěnu

 1. nejprve spodní část panelu opatřete první řadou držáků
 2. držáky umístěte také do druhé řady
 3. začněte plnit stěnu těsně do výšky druhé řady držáků
 4. umístěte držáky do třetí řady a zase naplňte stěnu do výšky pod třetí řadu držáků
 5. takto pokračujte, dokud nenaplníte celou stěnu
 6. rovněž držáky umístěte do vrchní části stěny

TIP Vždy umisťujte držáky okolo svarů panelů
TIP Po nainstalování držáků ohněte rovný háček

Manuály ke stažení:

Manuál jak postavit dvoukridlou branku Zenturo

Manuál jak postavit jednokřídlou branku Zenturo

https://www.youtube.com/watch?v=WuIRVndV8mY